Clubhuis Pertsgad vzw - Info

Voor alle vragen over de werking van het clubhuis Pertsgad kan je terecht bij Marcelline Van de Mosselaer ( hugo.dillen@pandora.be ) 03/844.23.57

 

 


 

Club- en buurthuis waar elke club en elke buurtbewoner thuis is. Onze huidige verenigingen :

 

Kern: SPORTIVA'S - ritmiek en turnen 

De kern Sportiva's houden hun bijeen-komsten om de 14 dagen op maandagna-middag om 14.00 h. voor het beoefenen en aanleren van ritmische gymnastiek en ritmisch dansen onder leiding van Mw. Liliane Collier.

 

Kern:   ATB - VROUWENCLUB 

Kern die om de 14 dagen op maandag-namiddag van 13u00 tot 17u00 onder leiding van Mevr. Van der Plancke en Mevr. De Herdt hun bijeenkomsten houden in clubhuis Pertsgad waar zij groepsactivi-teiten beoefenen en besprekingen houden over allerlei.


Kern: Dansgroep THE SWAY 

De dansgroep The Sway (linedansen) houdt wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 h en op vrijdag-namiddag van 14u00 tot 16u00. Dansen worden aangeleerd onder leiding van Mw. Liliane Collier

 

Kern: FOTOGRAFIE 

Kern die wekelijks op dinsdagavond van 20u00 tot 22u00 onder leiding van Mr. Antoon Laenen hun bijeenkomsten houden in het clubhuis. Deze kern tracht de moderne technieken van de digitale fotografie aan te leren.

 

Kern: HET ROCKKOT - gitaristen 

Kern die onder leiding van Verelst Danny  hun oefensessies gitaar voor beginners en gevorderden houden dit op dinsdag, van 19.30 tot 24.00 h. 

 

Kern: Dansgroep EDELWEISS 

De dansgroep Edelweiss houdt wekelijkse bijeenkomsten op woensdag namiddag van 14u00 tot 16u30. Dansen worden aangeleerd onder leiding van Mw. Liliane Collier

 

Kern: INSIDE  OUT - gitaristen 

Kern die onder leiding van Bart Staes  hun oefensessies gitaar voor beginners en gevorderden houden dit op donderdag, van 19.30 tot 24.00 h. 

 

Kern: BILJART CARAMBOLE

Kern die wekelijks onder leiding van de Heer Walter Verlinden biljartavonden organiseert. Dit telkens op donderdag avond telkens vanaf 19.00 h.

 

Kern: PING PONG

De kern Ping Pong houdt wekelijks zijn bijeenkomsten op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 h. Dit onder leiding van Mevr. Stordiau Joelle.

 

Kern:  K.B.S.V – (scheidsrechters)

Onder leiding van de Heer Koen de Bruyn houden zij een 2 tal keren per maand ledenvergadering, dit op vrijdag of maandagavond vanaf 19.30 h.

 

Kern: SBG BILJARTCLUB

Kern die wekelijks onder leiding van De Heer Luc De Ridder  biljartnamiddagen organi-seert. Dit telkens op zaterdag vanaf 14.00 h.

 

Kern: BALLROOMDANSERS 

De dansgroep Ballroomdansers houden wekelijks hun bijeenkomsten op zondagna-middag van 14.00 tot 17.30 h. Vrij dansen voor iedereen!

 

Kern: ATB WANDELCLUB

De kern die om de 14 dagen onder leiding van de Heer Gust Hellemans wandelingen organiseert. Deze wandelingen gaan door, in de zomer om 9.30 h. en in de winter om 13.30 h telkens op zondag.

 

Kern: CURIEUS

Kern onder leiding van de Heer Danny De Saeger

 

Kern: SOC. GEPENSIONEERDEN

Kern gericht op de gepensioneerdengroep, onder leiding van de heren Johnny Van Gompel en Hendrik Van der Taelen worden bijeenkomsten ingericht.

 

Kern ATB Boom

De pioniers van onze club. Onder leiding van de heer Gust Hellemans trachten zij het woord “Natuur” hoog te houden 

 

Bloemschikkern “De Roos”

Onder leiding van Mevr. Renilde Van Crombrugge trachten een 25 tal leden zich te vervolmaken in de bloemschikkunst en dit om maandelijkse basis telkens op donderdag

 

Kern  Kookclub REKO 

De Heren Raoul Stragier en Luc Apers leiden deze groep van leden die woensdag om de veertien dagen onder leiding van een professionele het klaarmaken van de heerlijkste gerechten trachten onder de knie te krijgen.

 

 

Pertsgad-small.jpg

Adres

Wetenschapstraat 3
2850 Boom

Telefoon: 03/888.35.07


Website: sites.google.com/site/clubhuispertsgad/

Hoe ga je te werk?

PortaalFotogalerij Emailadres aanvragen